Confine aperto Dunaj – Ljubljana

Kdaj?

Thursday, 16. Apr. 2015

Ob

21:00


Sodelujo?i glasbeniki: Katharina Klement, Maja Osojnik, Matija Schellander, Noid, Mona Matbou-Riahi, Irena Tomažin, Samo Kutin, Ana Kravanja, Andrej Fon, Vid Drašler, Irena Tomažin, Tomaž Grom

Confine aperto Dunaj – Ljubljana združuje in povezuje slovenske in avstrijske glasbenike na podro?ju improvizirane in eksperimentalne glasbe. Po lanskoletni skupni predstavitvi na Dunaju, se bo ustvarjalna izmenjava nadaljevala na dvodnevnem dogodku v Ljubljani. Dunaj je že nekaj ?asa uveljavljen kot eno pomebnejših središ? evropske improvizacijske glasbe, Ljubljana pa se je s svojo bogato dejavnostjo na podro?ju sodobne eksperimentalne glasbe tudi že uvrstila na zemljevid najbolj referen?nih prizoriš?. Dva aprilska dneva bosta odprla prostor glasbenemu snovanju, ki kljubuje konvencijam.
Muziciranje bo temeljilo na iskanju in raziskovanju zvokov, na sprotnem izboru na?ina njihovega urejanja in zlaganja s strani avtorjev in izvajalcev, ki se posve?ajo osvobajanju oblik, preseganju sintaks, rušenju ritmike in razširjenim tehnikam posredovanja zvokov. Svobodna improvizacija
in neposredna interakcija dunajsko-slovenske naveze tako zahtevata in omogo?ata kreativnost, izvirnost, aktualnost, odzivnost in odprtost v snovanju.
Muziciranje, ki poudarja proces glasbenega oziroma zvo?nega iskanja, vzpostavlja glasbeni dogodek, ki se rojeva iz vozlanja razli?nosti, ruši vzorce in stereotipe in se ohranja v svoji izmuzljivi prisotnosti.

Organizacija: Zavod Sploh, Kud Mreža