FESTIVAL RDE?E ZORE; Koncert: Feministi?ni pevski zbor Z’borke in Ksenija Jus (SLO)

Kdaj?

Sunday, 08. Mar. 2015

Ob

21:00


Feministi?ni pevski zbor Z’borke

narediThumbnail (3)

Natanko pred enim letom, v sivem februarju in v ?asu predrde?ezorovske mar?evske mrzlice, se je po?asi za?ela realizirati ideja o ustanovitvi novega samoorganiziranega pevskega zbora.

Nestrinjanje s tradicionalisti?no slovensko zborovsko sceno, katere akterji/ke vede ali nevede vztrajno reproducirajo med drugim tudi seksisti?na, mizogina in nacionalisti?na sporo?ila, je namre? pripeljalo do tega, da se je skupinica pevk odlo?ila stopiti na druga?no pot. Odlo?ile so se, da bodo pele v zboru, kjer ne bo hierarhi?ne strukture, kjer bosta solidarnost in enakost v razli?nosti pravilo in vodilo, kjer glasba ne bo samo v domeni estetike, ampak bo predstavljala tudi neposreden politi?ni angažma. Odlo?ile so se, skratka, da bodo ustanovile feministi?ni zbor.

Posledica prvotnega poziva in za?etnih predstavitvenih elektronskih sporo?il je bil sestanek na Metelkovi. 9. marca, na poprazni?ni nedeljski ve?er, se je zbralo okoli petnajst deklet, ki sta jih družili dve stvari – veselje do petja in nenaklonjenost sporo?ilom, ki jih posredujeta današnji zborovska in popularna glasba. Beseda je dala besedo, vaja vajo, in kmalu so postale doma?a in uigrana ekipa. Dilema o imenu je trajala kar nekaj tednov, ko pa je padla ideja ‘Z’borke’, je postala v trenutku naturalizirana.

Z’borke so se nemudoma lotile predelav mizoginih pesmi, s kolegicami spesnile »feministi?no himno« in se lotile repertoarja, ki ženske postavlja v središ?e, krepi solidarnost in ozaveš?enost ter poziva k sproš?enemu, zadovoljnemu in neheteronormativnemu dojemanju sebe in drugih. Izvedle so že krajši nastop v kavarni Cafe Kolaž, s pesmijo pa so podprle tudi dva feministi?na shoda.

Sedaj se bodo prvi? predstavile »na kraju zlo?ina«, kjer se je ideja o njih tudi rodila – na Rde?ih zorah. Postregle nam bodo tako s klasi?no zborovsko glasbo, kot tudi s pop obarvanimi štikelci. ?e si želite slišati konkretno dozo brezkompromisnih zahtev po enakem obravnavanju žensk,  moških in vseh ostalih ljudi, hkrati pa ste ljubitelji_ce ve?glasnega petja, je to ne prav pogosta priložnost, da obe želji izpolnite na en mah. Vabljene_i!

Povezava:

https://www.facebook.com/FPZ.Zborke

 

Ksenija Jus (SLO)

Ksenija Jus je pesnica, skladateljica in kantavtorica. Njene pesmi niso preve? zabavne, a so neposredne in hitro vnetljive. Izdala je že devet avtorskih albumov. Je ?lanica Ženskega pevskega zbora Kombinat in Društva pisateljev Slovenije ter ena izmed soustanoviteljev festivalaKantfest. Je ?lovek 21. stoletja v vsej svoji grozi in lepoti in se izogiba vsemu, kar je usmerjeno v preteklost, razen  poznavanju zgodovine. Ksenija živi za besede in ljubi skoraj vse, kar je lepo. Njene pesmi so prevedene v ve? jezikov.

img_1097-m

Na kitari jo bo spremljal Blaž Grm.

Blaž Grm je neuni?ljivi glasbenik, ki je za?el glasbeno kariero bobnarja oz. kitarista graditi in živeti davnega leta 1980 v legendarni slovenski punk zasedbi Buldogi. Tri in pol desetletja kasneje še vedno deluje v tem nikoli upokojenem bandu, hkrati pa sodeluje s pevskim zboromKombinat in Evo Hren. Med njegovimi nekdanjimi pomembnejšimi soborci so: Jani Kova?i?, Pero Lovšin, Mia Žnidari?, Lolita, Gledališ?e Ane Monro, Pavle Kavecoziroma Trio Oko in številni drugi. Ob neštetih nastopih je posnel preko 30 izdanih nosilcev zvoka najrazli?nejših zvrsti in podzvrsti glasbene podzavesti in nezavesti.

Povezava:

http://www.xeniaius.si/

VE? O FESTIVALU RDE?E ZORE.

 ——

Organizacija: Rde?e zore in Menza pri koritu.
Vstopnina: 3 €.