FESTIVAL RDE?E ZORE; Podelitev nagrade Bode?a Neža 2015

Kdaj?

Sunday, 08. Mar. 2015

Ob

23:00


Podelitev nagrade Bode?a Neža 2015

Ideja za podelitev Bode?e Neže je nastala v krogu feministi?nih iniciativ, skupin in posameznic. V nekem trenutku so se med mednarodnim feministi?nim in queerovskim festivalom Rde?e zore povezale z željo po skupni akciji in med drugimi idejami se je rodila tudi Bode?a Neža. Njen namen je opozarjati na prikrite in odkrite seksisti?ne izjave, ki po objavi v ve?ini primerov ostanejo nereflektirane in nekritizirane. Prva Bode?a Nežaje bila tako podeljena na mednarodni dan žensk, 8. marca 2013, na festivalu Rde?e zore. Na prvi podelitvi »nagrade« za seksisti?no izjavo desetletja je ob?instvo v Menzi pri koritu demokrati?no odlo?ilo, da si jo zasluži Vlado Žabot za besede, ki jih je leta 2004, ko je predsedoval Društvu slovenskih pisateljev, na festivalu Vilenica izrekel prevajalki:

»Pa jaz tebe ne razumem, kako to, namesto da bi kri?ala ‘Vlado, pofuki me, pofuki me v rit!’, pa tlele kot ena hruška sama hodiš na vsak festival.«

To, da si javne osebnosti v Sloveniji lahko brez posledic nekaznovano privoš?ijo vse, se je vklju?enim v projekt zdelo naravnost žabotno. Neologizem, izpeljan iz priimka pisatelja, ki je zaslužen za seksisti?no izjavo desetletja, je medtem našel svoje mesto v prostem slovarju žive slovenš?ine Razvezani jezik, kar je ob »nagradi« Bode?a Neža morda dovolj velika grožnja, da se žabotneži raje ugriznejo v jezik …

Do pred kratkim smo izjave, nominirane za nagrado, z vašo pomo?jo zbirale na blogu festivala Rde?e zore, na t. i. Sramotilnem stebru. Sramotilni steber ne sramoti, temve? opozarja – na vse tiste, ki sramotijo, v?asih povsem nalaš?, v?asih po nesre?i. Prvi_e strahujejo in smešijo, drugi_e ne prevprašujejo, sledijo. Za vse so zna?ilne mizogine, seksisti?ne, homofobne, ma?isti?ne, šovinisti?ne in pokroviteljske izjave. Na sramotilnem stebru jih od vsega za?etka zbiramo in izpostavljamo z dvojnim namenom: strahovalcem_kam damo vedeti, da njihova agresija ne vodi k molku, temve? h glasnemu opozarjanju na žabotnostnjihovih izjav, sledilcem_kam pa pokažemo, da obstajajo tudi druge poti razmišljanja, življenja.

»Nagrado« Bode?a Neža dobi tisti_a, ki meni, da lahko brez posledic ponižuje in žali, ?eprav bi si marsikdo marsikdaj zaslužil tudi kazensko ovadbo, v dar pa nagrajenec_ka dobi naziv »avtor_ica seksisti?ne izjave leta«. Tudi nominiranci_ke ne ostanejo povsem praznih rok, tudi vanje se zarije kakšna bodica, ki opozarja na to, da neprimerne izjave lahko bolijo. Po podelitvi predvsem njihove avtorje_ice, ki jih je, tako upamo, vsaj kratek ?as pošteno sram.

Bode?a Neža je letos še bolj razprla bodice, saj se je akciji pridružil tudi spletni portal Spol.si. Odslej boste lahko lahko najdene seksizme objavljali_e na Sramotilnem stebru portala Spol.si. Po dolo?enem datumu, ki bo objavljen, bosta uredništvo portala in ekipa festivala Rde?e zore nominirala nekaj izjav, vi_e pa boste lahko na spletu glasovali_e in odlo?ali_e, katera si najbolj zasluži priti v ožji izbor Bode?ih pet. Zmagovalno izjavo bodo tako kot doslej na festivalu Rde?e zore z glasovanjem izbrali obiskovalci_ke.

Ker je festival Rde?e zore pred vrati, je letos na portalu Spol.si aktivirano le on-line glasovanje za izbor v Bode?ih pet za letošnjo Bode?o Nežo. Glasujte in pridite še na podelitev Bode?e Neže, da boste svoje mnenje lahko izrazili_e v obeh fazah izbora! Za sodelovanje in prispevek k boljši, bolj enakopravni družbi se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

———

Vstop prost.

Organizacija: Rde?e Zore, Spol.si in Menza pri koritu.