IMPRO METELKOVA: IGLU: Status + Ogrevanje z u?enci IGLU impro ole

Kdaj?

Saturday, 27. Feb. 2016

Ob

19:30Dvojni impro ve?er
19: 30 Ogrevanje z u?enci IGLU impro ole

21:00 IGLU: Status

Improvizatorji IGLU-ja – Peter Frankl, Vid Sodnik in Ju Mil?inski – so nekje izbrskali, da je bilo znano socialno omreje Facebook javnosti odprto 27. februarja 2006. Tako smo prebivalci naega planeta za?eli pot stalne globalne prisotnosti (in ?edalje ve?je lokalne odsotnosti), saj lahko v trenutku svoje razpoloenje predstavimo svetovnemu ob?estvu. Nai statusi pa tokrat ne bodo le v slubi povezovanja, temve? tudi inspiracije – improvizatorji bodo izbrali naklju?ne Facebook zapise in iz njih ustvarili zgodbe.

e pred Statusom pa se bodo predstavili u?enci 3. stopnje ole gledalike improvizacije IGLU. V kratkih improviziranih prizorih se bodo spopadli z razli?nimi zanimivimi izzivi in vas nedvomno nasmejali!

 

Igrajo: Peter Frankl, Vid Sodnik, Ju Mil?inski in u?enci ole gledalike improvizacije IGLU
Glasba: Andra Gartner
Lu?: Samo Ljubei?

Vstopnina: 5 dijaki in tudentje / 6 ostali za obe predstavi ve?era.
Organizacija: IGLU – Improvizacijsko gledali?e Ljubljana in Menza pri koritu.