Impro METELKOVA predstavlja dvojni impro ve?er: Novope?enci: Armando + IGLU: ?

Kdaj?

Saturday, 14. Mar. 2015

Ob

19:30


Druga mar?evska sobota bo v Menzi pri koritu v znamenju dvojnega improvizacijskega ve?era. Najprej se bodo ob 19.30 predstavili u?enci ole improvizacijskega gledali?a IGLU Novope?enci s predstavo Armando, ob 21.00 pa bodo improviziatorji Improvizacijskega gledali?a Ljubljana – IGLU uprizorili e cikli?ni impro celove?erec Pi.

Novope?enci: Armando
Armando je format gledalike predstave poimenovan po znanem impro u?itelju in igralcu Armandu Diazu iz Chicaga. Novope?enci se bodo tokrat lotili monologov in resni?nih zgodb iz njihovega ivljenja, ki bodo inspiracija za raznolike prizore. Tako boste videli prepletanje fikcije z realnostjo in nedvomno vas bodo mladi improvizatorji zopet nasmejali.

IGLU: ?
Improvizatorji IGLU-ja Ju Mil?inski, Peter Frank in Vid Sodnik se bodo na svetovni dan tevila ? poklonili cikli?nosti. Izhajali bodo namre? iz osnovnega prizora dveh, morda treh karakterjev, ki se sre?ajo ob pomembnem ?asu na ravno pravem kraju. A kako so prili do tja? Vse to nam bodo razkrile zgodbe junakov, ki se bodo ho?e no?e morali vedno znova krono vra?ati k osnovnemu prizoru, da bodo laje razumeli svojo usodo.

Povezava:
iglutheatre.com

————–

Vstopnina: 5 za obe predstavi ve?era.
Organizacija: KD Improvizacijsko gledali?e Ljubljana – IGLU in Menza pri koritu.