Impro Metelkova: U?enci ole gledalike improvizacije IGLU

Kdaj?

Wednesday, 27. May. 2015

Ob

20:00


Ve?er impro u?encev: KRATKI?I

Zadnja majska impro predstava v Menzi pri koritu bo v znamenju u?encev ole gledalike improvizacije IGLU. Tekom ve?era se bodo predstavili u?enci prve, druge in tretje generacije gledalike ole. Vse skupine se bodo sprehodile skozi kratke improvizacijske prizore in izzive ter pokazale, kaj vse e obvladajo!

Igrajo: u?enci ole improvizacijskega gledali?a IGLU
Povezujeta: Peter Frankl in Vid Sodnik
Lu?: Samo Ljubei?
Glasba: Ju Mil?inski

www.iglutheatre.com

Vstopnina: 3 .
Organizacija: KD Improvizacijsko gledali?e Ljubljana – IGLU in Menza pri koritu.