MROÄ FEST – Noise festival

Kdaj?

Thursday, 15. Oct. 2015

Ob

21:00


Festival poteka od 15. do 17. oktobra. Prva dva dni ga gostimo v Menzi pri koritu, v soboto pa se dogajanje zaklju?i v Bizarnici pri Mari?i.

Vabljeni!

—-

Projekcija áfilma: Nojzfest Ljubljana 2010 v produkcijiáTinnitus Jukebox

Pogovor: á15. let Nojz festivalov organiziranih s strani kolektiva DRMK: Smislenost tega po?etja.

Glasbeni nastopi:

COMPANY FUCK

Company Fuck je Avstralijski nojz core ustvarjalec znan po energi?nih in nepredvidljivih nastopih v ×ivo.
Company Fuck simultano izvaja (in parodira) vloge DJ-ja, MC-ja, pevca ináplesalca na satiri?ni na?in kritizira glasbeno industrijo ter glasbenikov nasploÜno,áki se nahajajo v ali onkraj dru×be spektakla.
Z improviziranimi pop/nojz sekvencami v seksualno psihadeli?nem kostumuáCompani FuckáprinaÜa futuristi?niápristop ×iveti performans, kiápresega mejeádobre glasbe in dobrega okusa.
Vásvoji maniriáCompany Fuck transformira oder v hiper-nasilenákaraoke bar prihodnosti áin celo uspeva prepri?ati ob?instvo daápoje.

Povezava:

RAJKO MURŐI?

áRajko MurÜi?, ki je zaenkrat bolj znan javnosti kot dru×boslovec in humanist,áki pogosto piÜe in govori o glasbi, v bistvu se ×e dolga leta tudi sam ukvarja z glasbo…
Äe v 80-tih letih prejÜnjega stoletja ga je fasciniralo nojzanje kot “preseganje rocka”.
Izvedel bo kitarski nastop svobodnoimprovizirane zvo?ne igre.

 

 

Vstopnina: enodnevna 5 Ç, dvodnevna 8 Ç.
Organizacija: DRMK in Menza pri koritu.