PREVARANA SLOVENIJA – Matej urc

Kdaj?

Friday, 26. Feb. 2016

Ob

20:00


V sklopu vseslovenske knjine turnjeje se Matej urc ustavi tudi Menzi pri koritu, kjer se bo z njim pogovatjala TV voditeljica Helena Milinkovi?.

Po pogovoru sledi muzika: Jani Kova?i?, Agencija za ?loveke resurse, Ksenija Jus, Darko Nikolovski.

Knjiga PREVARANA SLOVENIJA Razkrita ozadja slovenske osamosvojitve je posve?ena 25-letnici Republike Slovenije.

Ve?letno delo uglednega slovenskega novinarja Mateja urca, soavtorja odmevne uspenice, knjine trilogije V imenu drave, ki je prejela ve? mednarodnih nagrad in priznanj.

Knjiga Prevarana Slovenija, ki bo izla pri zalobi Sanje v zbirki Dokumenta, razkriva ozadja noveje slovenske zgodovine in prinaa vrsto presenetljivih, doslej spregledanih ali zamol?anih dejstev o ozadju osamosvojitve.

Poglobljena preiskava ve? kot 10.000, ve?inoma tajnih dokumentov, ter intervjuji z ve? kot sto pri?evalci, razpirajo dramati?na dogajanja, ki se berejo kot napet vohunski, vojno-politi?ni triler o obdobju od prvih ve?strankarskih volitev v Sloveniji aprila 1990 do prvih demokrati?nih volitev v samostojni dravi, decembra 1992.

Vstop prost.
Organizacija: Zaloba Sanje v sodelovanju s Kinom ika, Menzo pri koritu, knjigarno Hio sanjajo?ih knjig.