Programske smernice

otroci-crn-okviranimacija-bel-okvir

Pri oblikovanju programa dajemo prednost referen?nim, drubeno angairanim vsebinam, ki izraajo in/ali spodbujajo izvirnost in kreativnost. Podpiramo lastno produkcijo in lokalno vklju?enost, pozorni pa smo tudi na cenovno dostopnost dogodkov.